აღარ მინდა აქ !

2009 წ.

97 კმ.
  Arhoty_2009.kmz

2010 წ.

54 კმ.
  Svanety-Raja_2010.kmz

 

2005 წ.

ხზ კმ.
  TpaKely_2005.kmz

2006 წ.

ხზ კმ.
  Ikvy_2006.kmz

 

ნელ ნელა